İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Şirketimizin hedeflerine ulaşması için en önemli gücün insan gücü olduğunuz bilincindeyiz. Bu bilinçle dinamik, eğitime ve gelişmeye açık, mesleğinde uzman, sosyal etkinliğe sahip, motivasyonu yüksek insan kaynağı profili oluşturmak, bu profili etkin bir şekilde yönetmek, yetenekleri değerlendirmek Troya’nın hedefleri arasında ilk sıradadır.
İnsan Kaynakları Politikamız,

  • Çalışanların şirketimize katkı sağlayabileceği fikir ve görüşleri sunabileceği bir ortam sağlamak
  • Çalışanların menfaatlerinin korunarak yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmek
  • Çalışanlara fırsat eşitliği sağlamak

İşe alım sürecinde Troya, dinamik ve genişleyen yapısına uygun olan sahip olduğu tecrübeden yararlanmak isteyen çalışanlar arar.

Şu anda açık pozisyonumuz bulunmamaktadır.

TOP