İmalat ve Yapım

Petrol ve Doğal Gaz Kuyu Toplama ve İletim Boru Hatları

- Kuyubaşı Akış Hatları
- Güzergah Çalışmaları
- Kanal Kazısı ve Özel Geçişler
- Kaynak, Kaynak İzolasyonu ve Kaynak Muayeneleri
- Hot-tap
- Tie-in İşlemleri
- Katodik Koruma
- Hidrostatik Test ve Devreye Alma
- Saha Toplama Manifoldları

TOP