aaaa

Petrol ve Doğal Gaz Kuyu Toplama ve İletim Boru Hatları

Petrol ve Doğal Gaz Kuyu Toplama ve İletim Boru Hatları

– Kuyubaşı Akış Hatları
– Güzergah Çalışmaları
– Kanal Kazısı ve Özel Geçişler
– Kaynak, Kaynak İzolasyonu ve Kaynak Muayeneleri
– Hot-tap
– Tie-in İşlemleri
– Katodik Koruma
– Hidrostatik Test ve Devreye Alma
– Saha Toplama Manifoldları

Troya Enerji

Hemen bilgi almak ister misiniz?