aaaa

Pig Atıcı, Alıcı ve Take Off Vana Gruplarının İmalatını Tamamlamış Bulunmaktayız

TROYA Doğalgaz ve Petrol olarak 8” x 12” Pig Atıcı, Alıcı Skidleri ile 3” x 2” By-Pass Vana Grubu Skidi ve 2 adet 8” Take off Vana Grubu Skidleri imalatını tamamlamış bulunmaktayız. Toplamda 6 adet skid halinde, imalatı tamamlanan ekipmanların üzerinde, Quick Opening tip pig kovanı kapağı, pig sinyalleri, 8” aktuatörlü küresel vanalar, 3” ve 2” küresel vanalar, 2” plug vanalar ve emniyet firar ventleri bulunmaktadır. Ekipmanların, 112.5 barg de hidrsotatik testi ve 82.5 barg de Azot kullanılarak yapılan pinomatik testi başarı ile tamamlanmıştır.
3. taraf denetim firması tarafından pig alıcı ve atıcı kovanları incelenerek, 2014/68/EU’ ya göre CE sertifikalandırılması yapılmıştır.